Leirer for barn og ungdom

DELK har et eget leirsted i Telemark, Bondal fjellstue. Både her og andre steder arrangeres leirer for barn og ungdom.

Det arrangeres leirer for barn på Bondal fjellstue i skolens sommerferie. Bondal fjellstue ligger flott til i fjellgrenda Bondal ved

 

DELK arrangerer vanligvis også to leirer for ungdom i løpet av året. En påskeleir i Trysil – med god muligheter for fysisk utfoldelse og godt fellesskap. Om sommeren er det leir på Kvitsund – fra konfirmantalder og oppover.