Å få eie tillit til Jesus ppå alle slags dager er slett ikke å være på et synkende skip

Lokalmenighet i unntakstilstad
Det er annerledes dager for de fleste av oss. Noen av dere som leser dette har helseutfordringer fra før, som gjør risikoen større i møte med den mye omtalte smitte. Er du redd?  Noen av dere har uvante kabaler å legge, med barn mye mer hjemme enn vanlig. Andre er bekymret for  permiteringer og mulig tap av arbeidsplass, som følge av krisen vi står i. Hvordan skal vi klare lånet om jobben ryker? For noen presser ensomheten på. Andre som sliter med kommunikasjonen i sin nære relasjon, kan oppleve utfordringene enda vanskeligere, når livet endres slik som nå. Mer enn ellers kjennes behovet for å treffes, være i bønn sammen og styrke hverandre på ulike vis. Midt i situasjonen innstilles alle møtepunkter i Bjerkely kirke.  Vi skal gjøre vårt beste for å bøte på det via digitale plattformer.  Mye diakonalt arbeid i Bjerkely menighet ligger nede nå. Men telefonenen kan vi bruke mye mer enn ellers. Noen som sitter ensomme og urolige blir kanskje oppmuntret og glade over en tlf fra deg. Telefonsamtaler smitter ikke i det hele tatt og kan gi mye trøst og glede. Jeg som prest er enda mer tilgjengelig på tlf i disse tider. Ikke vær redd for å ringe for å sette ord på noe. Uansett alder og uansett tilknyttning til DELK er du velkommen til å ringe Mortens tlf 917 37 207.
Du er også velkommen til lette hjerte ved å skrive noen ord til morten.askjer.@delk .no

Under en smitteepedemi kan det være praktiske forhold som bekymrer. I en menighet ønsker vi så
godt vi kan å hjelpe hverandre.

BØNN OG ANDAKT HJEMME
Jeg vil minne om bønnens gave. Vi skal få legge alle våre urolige tanker fram for den gode Gud. Be for de syke, be for alle engstelige.
Jesuslivet trenger næring også i tider hvor vi er nødt til instille gudstjenester og samlinger. Da blir det enda viktigere å bruke bønn og Bibel hjemme, med all den velsignelse disse gavene gir.

Vennlig hilsen Morten