Hvordan bli medlem i DELK

Info for deg som ønsker å melde deg inn i Det Evangeliske Kirkesamfunn.

Når du vil melde deg inn i DELK så fyller du ut innmeldingsskjemaet på nett (kommer snart), eller du kan sende det med post til Bjerkely menighet, V/Morten Asker, Tykkemarkveien 3, 3174 Revetal.

For å bli medlem i DELK må du bli/være døpt, og du kan ikke være medlem i et annet kirke-/trossamfunn, dette får du hjelp til etter at du har sendt innmeldingsskjemaet.