Medvandrer

Hvordan står det til?  

Eller «Står til?» Du har kanskje stilt eller fått det spørsmålet. Hva forventer vi egentlig å få til svar? Som oftest «Jo takk, bare bra!» 

Dette er ofte godt ment, et viktig spørsmål, og kanskje til tider er også svaret ærlig og riktig. 

Men, både spørsmålet og svaret blir også mye misbrukt. Vi møtes ofte tilfeldig, uten tid til å vente på eller gi et mer inngående svar. Og, ærlig talt, vi har det ikke alltid «bare bra», ingen har det.  Men, det kan vi jo ikke svare? Til det er tiden vi ofte har til rådighet for knapp. 

Vet du at det finnes en relativt enkel løsning på dette? 

MEDVANDRER er svaret: 

Du og en annen, som setter av tid med faste intervaller og noen få faste poster*. Da har dere tid, og kan stille spørsmålet til hverandre litt mer konkret: «Hvordan har du det, egentlig?» Og mer tid til å svare litt mer konkret! Eller tid til refleksjon og selvinnsikt, gjennom en annen du kan ha fortrolighet med. Altså en fast turkamerat  / kafévenn / samtalepartner. Som på en naturlig måte kan lytte, se deg og følge deg over tid, – og du tilbake! 

Dette opplegget har mange i Bjerkely menighet positive erfaringer fra. Det er et supplement til vekstgrupper og bibelgrupper, der samtalen normalt er mellom noen fler. Å finne en medvandrer gjør du enten selv eller via Morten prest (tlf.: 917 37 207)

Ikke nøl med å ta kontakt med Morten, eller en du kunne tenke deg å gå sammen med. Av erfaring vet vi at du ikke er alene! Hun eller han du spør, har med stor sannsynlighet ventet på nettopp en slik henvendelse! 

Heidi Halvorsen beskriver i diktet «ENGEL» følgende:

Har du sett en engel?

Jeg har ikke det

Trodde jeg – helt til jeg traff deg


Du kom så plutselig

På rett sted til rett tid 

Inn i livet mitt, inn til meg

Så avslutter hun diktet med følgende vers:

…. Kan hende du ikke egentlig er en engel

Du er tross alt av kjøtt og blod

Men…du verden som du ligner

Om dagene er travle med mange plikter, og du føler deg dratt i alle retninger – nettopp da er det godt å ha medvandrer, en samtalepartner. Eller en bare å være stille sammen med iblandet. Helt stille. 

Kan anbefales!! 

*Medvandrerskap er ikke et fastspikret opplegg, men her er noen anbefalte kjøreregler:

– to personer, og da av samme kjønn. 

– bli enige om intervaller ( for eks. 6, 12 eller …. ganger pr år), tidsforbruk, samværsformer (kafe, hjemme, fottur, benk i en park…)

– sett av noe av tiden til bibel og bønn

– konfidensialitet er et must!