Menighetens årsmøte

Menighetens årsmøte blir 24 mars kl 19.00, i etterkant av skolens generalforsamling kl 18.00. Vi forholder oss til de enhver tids muligheter/restriksjoner korona gir oss, pr i dag 100 personer på anviste plasser. Utfyllende saksliste kommer, men i år er det flere viktige saker som skal diskuteres. Forslag til ny menighetsstruktur er noe av det interimstyret legger frem. Saker som ønskes behandlet i årsmøte sendes styreleder Alf Henrik Engen alf.henrik.engen@gmail.com senest innen 7 mars.