Menighetsmøtet valgte «Johannes Monarke Sonate» orgel til det nye kirkerommet

Etter grundig arbeid i flere komiteer, fikk menigheten mulighet til å ta det endelige valget den 5. mars.

På menighetsmøte den 5. mars ble det besluttet at det nye kirkerommet vårt skulle ha et elektronisk orgel.

Det orgelet som er aktuelt er av typen Johannus Monarke Sonate.

Dette er et orgel med to manualer og pedal med over 20 stemmer.

Orgelet er av samme fabrikat som det elektroniske orgelet vi har i Døvik kirke, men de to orglene kan egentlig ikke sammenliknes.

Ny teknologi gjør at klangen blir mye mere lik et pipeorgel, og hver enkelt stemme får sin egenart slik det er i et pipeorgel.

Med dette orgelet kan man spille det meste innen orgellitteraturen, og melodistemmer kan framheves både i pedalen og i hvert av manualene.

Orgelet vil derfor fungere godt både til å lede menighetssangen, og til å framføre annen orgelmusikk.

Et mekanisk pipeorgel har en «levetid» på godt over hundre år.

Et elektronisk orgel har nok mer begrenset levetid, men orgelet vi nå kommer til å bestille, vil sikkert kunne fungere godt i over 30 år.