Møte i menighetsstyret

Menighetsstyret i Bjerkely var samlet 18. august og hadde følgende saker oppe (bl. a.):

 • Menighetsweekend
  • Påmelding til iehagen@online.no har påbegynt, koronatiltak er godt ivaretatt
  • Gudstjenesten søndag formiddag er for hele menigheten, også de som ikke er med på weekenden
  • Ønsker man å være med bare på for eks lørdag, er det bare å melde fra!
 • Det blir en medarbeidersamling i Foajeen tirsdag 6. oktober
 • Høstens menighetsmøte 
  • Dette blir et E-ord. Årsmøte, dato er satt til onsdag 18. november
  • Viktig sak blir oppfølging av sak fra vårens Årsmøte; nye VEDTEKTER FOR BJERKELY MENIGHET med paragrafer knyttet til et Menighetsstyre, samt medfølgende retningslinjer for valg av dette Menighetsstyre. 
  • Forslaget vil bli lagt ut i Foajeen, medlemmene må komme med innspill og kommentarer innen 12. oktober. 
 • Menighetens presentasjon på nettet
  • Menigheten inngår avtale med TONO, slik at vi kan streame møtene våre på Facebook. Møtene kan da ligge ute en uke uten store kostnader. 
  • Vi har i dag 2 FB-sider samt en Hjemmeside. Dette skal utvikles og koordineres slik at vi får en mer synlig og enhetlig profil 
  • Protokoller fra Menighetsmøter etc fjernes fra nettet, de legges i stedet ut i Foajeen
 • Gruppa «Åpen Barnehage» har levert sin anbefaling om fortsatt drift, dog hensyntatt koronasituasjonen. 
 • Gruppa «Bygningkomiteen» 
  • har levert sin innstilling, der man ser det riktig ikke å trekke søknad om riving av Kirkestua i Døvik kirke. 
  • Har utformet tanker for hvordan boligen kan bli en fin uteplass. (Se hovedbilde)