Møter i Bjerkely kirke og Coronavirus

Med den situasjonen vi når har i landet med Coronaviruset, så er det besluttet at vi følger myndighetenes råd.

All møtevirksomhet i Bjerkely kirke innstilles til og med 26 Mars.

Det jobbes med å få på plass noen løsninger for å sende taler de påfølgende søndager på nett.

Hilsen eldsterådet.