Møter med familiepreg

Gjennom året har vi familiegudstjenester, besøk av elever fra Bjerkely skole og møter der familiekoret deltar.

Barna er sammen med menigheten inne i kirken på familiegudstjenester og på søndager der skoleklasser fra Bjerkely skole er med. Disse dagene er det ikke søndagsskole.

Når det er søndagsmøter er det tegning og div bøker/leker for de minste, i lekerom rett ved inngangen til kirkerommet.