Nakent liv mellom to som viser tillit og investerer i større nærhet og dybde

1. EN PÅSKEVANDRING FOR LENGE SIDEN
En av påskeskildringene i Bibelen lar oss få innblikk i en lang gåtur. To Jesus disipler på vei til Emmaus. De delte personlige erfaringer og på denne turen ble det delt skuffelser og smadrede drømmer. Den ærlige samtalen ble porten til noe velsignet godt for dem begge. Jesus var med på vandringen, uten at de forsto at han var der. Slik er det ofte i dag også.

2. RYDDIGE PREMISSER BØR LEGGES PÅ FORHÅND
Jeg har erfaring for at mennesker med temmelig ulike personlighet og svært forskjellige livshistorier i bagasjen, kan være hjelp og ressurs for hverandre begge veier.  Men en av de viktigste betingelsene for å være til hjelp for hverandre, er at det skapes den trygghet som gir rom for litt og litt mer sårbar deling. Dette må skje med varhet og med det tempo begge er klare for. Dristig åpenhet må aldri pådyttes eller presses på noen. Vi velger alltid medvandrere av samme kjønn, men lik alder er ikke en betingelse. Selv om vi prøver å tenke ut folk vi tror vil være til velsignelse for hverandre, er personkjemi sammensatte og kompliserte greier.  Derfor er det viktig å være ærlig og realistisk på forhånd. Begge skal vite at det er helt greit å si etter første møtepunkt, at dette skal jeg ikke videre. Magefølelsen kan fortelle at dette skal jeg ikke fortsette med, uten at vi nødvendigvis vet hvorfor. Da er det ingen skam å snu. Begge skal vite på forhånd at det ikke er nederlag eller dom over den andre, og at et forsøk som avsluttes raskt ikke skal kreve noen forklaring. Det er hjelp til trygghet og større mulighet til å lykkes når en del premisser legges helt fra starten. Maks en time av gangen og å møtes hver 3 uke er passe. Når vi kanskje kommer i god dyp prat kan den ene komme til å breie det ut mer enn det som er bra, og det er vanskelig for den som eventuelt opplever det for langdrygent å si fra om det. Slutt mens «leken er god» og mens dere begge har appetitt på mer. Det er litt det samme som med lengde på prekener.  Et godt råd for medvandring er også å avtale det for et år. Når dette er et ettårsprosjekt er det lavere terskel for å prøve og en kan unngå at noen føler det beklemmende å ta initiativet til å runde av.

3. MEDVANDRING I BJERKELY MENIGHET
I Bjerkely menighet har vi fokus på medvandring. Det siste halvåret er det organisert 4 nye medvandrerenheter, som da til sammen gir 8 nye personer mulighet for den gave slik møteplass ofte er. Fordi Bjerkely menighet er en stor menighet er det ekstra viktig med mini-celler som gir mulighet til å øve opp en nærhet som ikke er mulig på samme måte i storfellesskapet. Ta gjerne kontakt med Bjerkelys prest, om du ønsker et slikt tilbud. Jeg prøver å spleise etter beste evne. Når jeg drar i gang medvandring følger jeg opp begge underveis for å lodde litt hvordan det går, og kanskje komme med et og annet tipps for veien videre. Men det som deles under selve medvandringen skal forbli der, beskyttet av den gjensidige taushetsplikt som ligger i et medvandringskonsept. Derfor skal heller ikke presten vite noe fra den fortrolige samtalen.

Hilsen Morten prest