Om et lem lider

Noen av våre kjære i Bjerkely menighet er alvorlig syke. Vi hører tett sammen i vår lokalmenighet. Det merker vi i ekstra grad når noen rammes av alvorlig sykdom. Bibelen sammenligner den kristne menighet med en kropp med mange svært forskjellige lemmer som er og fungerer ulikt. Når et lem har det vanskelig kjenner vi trangen til å be for våre kjære og vil gjerne leite etter muligheter for å hjelpe om vi kan.
Må Gud øse en særlig omsorg over dere familier som kjemper med sykdom.

1 Kor 12,26»Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. «