Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for.
Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler.

Du kan sette din gave inn på en av kontoene under. Setter du gaven inn på menighetskontoen vil midlene bli brukt der det er størst behov for dem.

KONTONUMMER FOR GAVER:

Vipps nr 19825

Menighetskonto 3000 36 24249

Prestetjenesten 2420 22 11085

Nytt kirke-/skolebygg 3000 37 53553

Hvitveisen barnelag 3000 37 53588

Misjonsarbeidet 2400 19 51439

Ønsker du å gi gaver med skattefradrag, kan du gå inn på vår side om skattefrie gaver for mer info.

Takk for all giverglede.