Ønsker du å leie hele eller deler av nye Bjerkely kirke?

Når menigheten og skolen ikke bruker lokalene, er de nye flotte lokalene mulige å leie til; møter, selskaper, trening, baking osv.

Ta kontakt på bjerkelybooking@delk.no dersom du har spørsmål om å leie.