Organisering

I DELK Bjerkely menighet er Menighetsmøtet det øverste organet for de fleste saker, men menighetens eldsteråd har øverste myndighet i åndelige spørsmål.

Det ordinære menighetsmøte avholds en gang i året, vanligvis på våren. Her godkjennes årsmelding, regnskap m.m, det velges personer til ulike råd og utvalg, og menighetens arbeid drøftes. Det arrangeres også sporadisk menighetsmøter resten av året, ved behov.

Eldsterådet står for den daglige driften og består for tiden av prest og 3 eldstebrødre. Eldste velges normalt for 5 år av gangen.