PÅSKEPREKEN VED SKOLEGUDSTJENESTEN, FRA MORTEN PREST

1. EDENS HAGE
I hagen der jeg bor på Revetal har snøklokkene kommet fram i Edels hage. Som noen av dere vet heter kona mi Edel.  Snøklokkene er ganske beskjedne sammenlignet med en del andre blomsters fargeprakt. Men det er noe ekstra vakkert med de første blomstene. De minner om at det er vår. Snøklokkene minner på sin lavmeldte måte om en frisk og herlig vår som snart skal folde seg ut i full prakt.
Dette leder tankene mine til en annen hage. Edens hage. Den herligste og skjønneste av alle hager. I den hagen var det ingen voksne som gjorde barn utrygge. Ingen barn ble misforstått eller beskyldt for noe de ikke hadde gjort. Ingen var ensomme. Ingen såra hverandre og ingen barn mobba andre barn. Ingen behøvde å grue seg til noe vanskelig. I Edens hage var det ingen store søsken som var slemme med lillesøster eller lillebror.  

2. SYNDEN
Så forteller Bibelen at mennesket gjorde opprør mot Gud. Mennesket ble misunnelige på Gud og ville gjøre seg selv til gud. Dere skal bli slik som Gud, fristet djevelen. Da ble mye av det fine Gud hadde laget forstyret og skadet. På grunn av synden er det en del barn som har vonde og vanskelige liv. Synd forstyrrer det gode Gud hadde tenkt ut. Jorda er ikke en Edens hage lenger. Noen barn har et veldig vanskelig liv dessverre. Vi skal be for dem og prøve å hjelpe.

3. PÅSKE BLE FORUTSAGT I EDENS HAGE
Etter menneskets opprør kom det løfte om en Frelser. En i Evas ett skal knuse slangens hode. Dette ordet pekte fram mot Jesus og påskeunderet. Gjennom Jesu lidelse og død på korset ble djevelen rammet av Guds dom. Der ble det for alle som søker omvendelse og tror på Jesus, åpnet en dør til den nye Edens hage.
Den lange fredagen rammet syndens brutale torner Jesus. Det var for at du skulle frelses. I engelsktalende land kaller de dagen Good friday. God fredag. Den vonde fredagen var en god fredag fordi Jesus led og død for å frelse oss.

4 GETSEMANE HAGE
Du som barn har kjent hvordan det er å ha dårlig samvittighet. I Getsemane hage kjempet Jesus med din og min synd og skam. Han tok det på seg for at du og jeg skulle ha en fri og rein samvittighet gjennom vår frelser Jesus.

5  DØDENS ELLER LIVETS HAGE
Det var noen gråtende kvinner i dødens hage 1 påskedag. De var der for å salve Jesu døde kropp. De var fryktelig lei seg over at Jesus hadde blitt drept. Så får de se en de tror er gartneren. Men det var ikke hagens gartner. Det var den oppståtte og levende Jesus som hadde vunnet over døden for oss. Derfor er 1 påskedag den største gledes og seiersdagen i året. Gleden over 1 påskedag blir ekstra stor når vi i dagene før får leve oss litt inn i Langfredagens sorg og smerte.
Død ble til liv gjennom Jesus. Det er ikke ofte barn dør i Norge. Men jeg har hatt begravelse for barneskoleelev og for ungdomsskole elev. Det er ekstra tungt og vondt når et barn dør. Men gjennom troen på Jesus kan sorgen og smerten tross alt bli annerledes. Håp og trøst gis gjennom evangeliet. Det som er ødelagt og vondt i verden, kan få en ny start gjennom ham vi feirer i påsken. Jesus døde og sto opp av graven for deg, kjære bjerkely elev.

6. DEN NYE EDENS HAGE
I det siste og nest siste kap i Bibelen står det også om en hage. Den herlige Edens hage på en nyskapt jord med evig glede og godhet på alle vis. I siste kapittel i Bibelen står det om livets tre. Gjennom påskeunderet åpnes for en ny start for barn og voksne. Vi kan få søke Jesus å finne frelse i ham. Det vi har rotet til kan legges bak. Den nye Edens hage blir til på grunn av tilgivelsen gjennom Jesus.