Menighetsmøter i Bjerkely menighet

Her ligger referater for menighetsmøter som har vært holdt i Bjerkely menighet (Nordre Vestfold menighet fram til nov. 2016)
Innkallinger ligger og her fram til det aktuelle menighetsmøte er holdt.

Trykk på en linken under, så kan du se det referatet eller sakslista du ønsker.

Saksliste årsmøte 14. mars 2019

Referat fra menighetsmøte 26. april 2018

Innkalling og saksliste til ekstra menighetsmøte 8. mai 2017

Referat fra ekstra menighetsmøte 19. januar 2017

Referat fra årsmøte mars 2017

Referat menighetsmøte okt. 2016

Referat årsmøtet mars 2016