Sara fra Vestfold har takket ja til et kall og en toårig tjeneste som ordinær utsending til Sentral-Asia!

Sara fra Vestfold har, etter fullført lærerutdanning, i løpet av 2020-2021 vært ettåring, først til Nord-Afrika høsten 2020, og deretter til Sentral-Asia vårsemesteret 2021. Perioden har vært  en noe turbulent tid – venting, usikkerhet, reising fram og tilbake og flere ulike land å forholde seg til. Da er det gledelig at det nå åpner seg for en toårs tjenesteperiode!

Sara har fått et tydelig engasjement for folket hun arbeider blant, både at de som allerede tror skal stå fast i troen og at flere skal komme til. Kollegaene hun arbeider sammen med, uttrykker at de setter pris på Sara og ønsker at hun fortsetter i tjenesten. Sara har gjennom mange år hatt et aktivt og trofast engasjement i menigheten sin og har blant annet vært utsending til generalforsamlingen i DELK. Sara ble våren 2020 valgt som medlem av det nyopprettede ungdomsrådet i DELK sentralt.

Det er per dags dato knyttet litt usikkerhet til utreisedato for Sara, men det blir sannsynligvis i siste del avaugust eller i begynnelsen av september. Forbønnshandling med utsendelse vil skje ved en gudstjeneste  22. august!

Sara sier, når vi spør henne:

Det blir spennende å reise tilbake og være der over en lengre periode, og få muligheten til å bli bedre kjent med folk og land. En del av hverdagen blir å ha språkundervisning i russisk. Det er russisk og andre lokale språk som blir brukt, lite engelsk. Med et helt nytt språk kan det være utfordrende å bruke det i praksis.  

Planen er å være med på førskolen (et av prosjektene) og bidra med engelskundervisning for barna. Denne våren begynte planleggingen for å utvide med to førskoler til – den ene i samme område som den første, og den andre i en annen by. Det blir spennende å følge med på hvordan prosjektene utvikler seg og muligheter for å nå flere. 

 Området og landet har en annen religion enn oss, og det forventes at de lokale hører til denne religionen. Likevel er det lokale som endrer tro, med en risiko. Mange møtes ulovlig, i hemmelighet og noen møtes lovlig i registrerte menigheter. Det er de lokale vi vil nå, men som det også er vanskeligst for. Det kan bli utfordrende å være frimodig uten å være en risiko for den andre. 

Sara er takknemlig for støtte og forbønn for tjenesten. Hun ønsker at vi ber spesielt for: 

– Arbeidet og prosjektene 

– Språkundervisning 

– Hjelp til å bygge relasjoner og å være frimodig  

– De lokale kristne, og at flere blir kjent med Gud