Søndag – når Guds storfamilie møtes

Søndag er kirkedag. Hver søndag, og som regel kl. 11, samles vi enten til gudstjeneste eller søndagsmøte. Her er alle velkomne, store og små, og det er egen søndagsskole for barna når det er gudstjeneste. På møtene er det tegning, bøker og div. småleker for de minste bak i kirken.

De aller fleste gudstjenestene forrettes av vår egen prest Morten Askjer. Noen ganger får vi besøk av en annen prest i DELK. Vi feirer nattverd på en del av gudstjenestene.

På søndagsmøtene taler frivillige i menigheten eller gjestepredikanter. Frivillige er også engasjert blant annet som møteledere, forbedere og musikere. Totalt sett gir dette en god variasjon i innhold og form.

Vi satser på å ha søndagsskole når det er gudstjenester, bortsett fra når det er familiegudstjeneste, besøk av elever fra Bjerkely skole eller skoleferie.

Kaffe/saft og noe å bite i, danner ofte en hyggelig avrunding av mange av søndagssamlingene.