Søndagsskole

Vi ønsker at barna skal ha en naturlig og sentral plass i menigheten.

Barna er velkommen til søndagsskole når det er gudstjeneste. Vi møtes inne i kirken og går til søndagsskole før talen. Vi bruker Sprell levende opplegg fra Søndagsskolen Norge, og andre opplegg tilrettelagt barn. Bibelfortelling formidlet på ulike måter, sang, lek og aktiviteter er noe av det vi er sammen om.

Vi håper flest mulig ønsker å være medlem i Vestfold søndagsskole Krets, for dette generer en del statsstøtte til søndagsskolen.

Det må da betales inn en kontingent på kr. 100 pr. år, til Bankkonto nr: 15032571848. Mrk: «søndagsskolekontingent» og navn på barnet.

For at medlemskapet skal være gyldig, så vi får støtte fra Frifondmidlene, må innbetalingen være registrert innen 31. desember. Det utbetales støtte for medlemmer inntil 26 år.