Spenning mellom effektivitet og nærhet

DEN LILLE GRUPPEN HVOR NÆRHET PLEIES OG FÅR VOKSE
Det ser ut til at Jesus brukte mye tid med Marta, Maria og Lasarus. Hjemmet til disse tre var nok et sted Jesus fikk slappe ekstra godt av å lade sine batterier. Vi ser i evangeliene at Jesus prioriterte veldig mye samvær med de tre disiplene Peter, Jakop og Johannes. Han som er det fremste forbilde for oss prioriterte altså mye tid i «ekstra liten dele-gruppe.» Vi ser også at Jesus brukte mye tid i fortrolig samtale med enkeltmennesker. Effektive digitale verktøy kan slett ikke erstatte slikt.

ENORME DIGITALE MULIGHETER SOM OGSÅ HAR UTFORDRENDE SIDER
Nå har teknikken gitt oss muligheter til å nå enda flere mennesker med evangeliet. Disse digitale mulighetene skal vi takke for å bruke, men dette er kalde møteplasser sammenlignet med når levende mennesker møtes ansikt til ansikt. I den digitale kirke er faren ekstra stor for at vi blir åndelige «shoppere», som henter litt her og der og vimser rundt på de mange menigheters torg. Da mister vi det hvilende rotfeste som et åndelig hjem skal være. Ved nettsendinger kan vi fort komme til å lytte til gudstjenester og møter med samme overfladiske tilstedeværelse som når reklame innslag går over den samme skjermen. Faren er at vi i alle aldersgrupper legger oss opp altfor individualistiske vaner som blir utfordrende å bryte, når samfunnet åpner igjen. Dette uroer meg og det er fint om du er med å be om at mange barn og ungdom skal søke gudstjenester og møter minst like mye som før nedstengingen, når restriksjonene opphører.

SÆRLIG DERE BARN OG UNGE TRENGER ORDENTLIG MENNESKELIG NÆRHET
Lærekurven har vært bratt i å kunne beherske digitale verktøy bedre i det menighetsbyggende arbeidet og denne kompetansen skal vi ta med oss å bruke også i normalsituasjon. Samtidig: Det er en blindgate å tenke masseproduksjon av Jesusdisipler. Vi er kallet til et langsiktig og byggende arbeid hvor gjensidige relasjoner får vokse og bevares. Dere barn og ungdom har kanskje mer enn dere selv er klar over en digital trøtthet etter veldig mye av døgnet glanende inn i diverse skjermer. Dere trenger og ønsker besteforeldre og andre som ser dere inn i ansiktet på ordentlig og har ekte interesse for akkurat det barnet eller den ungdommen du er. Jesus prioriterte som nevnt veldig ofte enkeltmennesker og smågrupper. Kanskje trengs slik prioritering mer enn noen gang.  Vi har en stor kafe i Bjerkely menighetssenter. Kanskje vi skulle bruke denne til bibelgrupper? Kaféen har moderne ventilasjonsanlegg og i et så stort rom kan det være bedre mulighet for å holde trygg avstand enn i våre privathjem. Alt dette til sammen gjør kirke kaféen til et tryggere sted å møtes under pandemi. Kanskje tiden nå med de mange begrensninger kan være verdifull mulighet for bibelgrupper på 4 til 5 deltagere som møtes på ordentlig og med to meters avstand mellom hver deltager? Dette er tillat etter smittevernreglene. Nå er det at vakuum fordi mange aktiviteter i samfunnet ligger nede. Noe av dette vakuum som er for tiden kan brukes til menighets og samfunnsbyggende grep. Ta gjerne kontakt om har tanker, spørsmål eller ideer omkring dette.

Morten prest

Denne karikaturen illustrerer hva det sakte, men sikkert kan gjøre med oss, dersom
menneskelig nærhet i for stor grad erstattes av kald kommunikasjonsteknikk.