Tid for bønn

Noen av våre kjære har sykdommer som gjør dem særlig utsatt. Vi er i bønn for de syke og i bønn for de som er engstelige for sykdom. Vi ber for helsepersonell og andre som står i ekstra utfordrende tak. Vi trenger å be for våre styresmakter i den krevende situasjonen de er. Nå er det ikke tid for svulstige ord om hva ledere på ulike nivåer skulle ha gjort annerledes. Det er tid for bønn og for alternative kjærlighetshandlinger tilpasset den globale situasjon. Midt i frykten som kryper så uvant innpå vårt trygge land, skal vi også be for flyktninger i Syria og andre steder. De er i en særlig stor nød og trenger å huskes i bønn og omtanke. Noen i våre nabolag har flyktet fra krig og grusomheter. Kanskje du skal ringe til en flyktningevenn i kveld? Det kan bli en samtale til velsignelse for dere begge.  Bønn og kjærlighetsgjerninger passer som hand i hanske.

Morten prest