Vil du engasjere deg?

Det er mange måter du kan engasjere deg i menigheten på – her er oppgaver for enhver smak. Det dreier seg bl.a om forbønn, søndagsskoleledere, kirketjenere, kirkekaffe og diverse utvalg.

Er det spesielle oppgaver du ønsker å engasjere deg i, er vi veldig takknemlig om du tar kontakt med presten eller en av eldstene, her er kontaktinformasjon til dem.